Destinationsbyggarna


Varför Bygga en Destination?

Ur ett offentligt perspektiv är idén att skapa en attraktivitet för destinationen genom delarna; BO, LEVA och VERKA. Ur ett näringslivsperspektiv handlar det om att växla upp varandras resurser som i sin tur skapar en större möjlighet att synas.

> Varför Bygga en Destination?


Destinationsutveckling

Hur kan ni möjliggöra en ökning av beläggningsvolymen hos era turistiska aktörer i er region? Konkurrensen om dagens och morgondagens turister hårdnar. Med en genomarbetad destinationsutveckling har ni kommit en bra bit på väg.

> Destinationsutveckling


Affärsutveckling

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Eller egentligen, på ren svenska, hur vi gör företaget mer attraktivt för kunden.

> Affärsutveckling


Digital tillgänglighet

Många gör felet att investera i en IT-plattform som stöder en digital tillgänglighet utan att man gjort en konsekvensanalys. Många missar att ställa sig frågorna; VAD påverkas och HUR påverkas det? Vi hjälper er med just de svaren.

> Digital Tillgänglighet